หลักสูตรกางเกงสตรี (Basic Pants)

รายละเอียด  Description

เรียนรู้การตัดเย็บและการสร้างแพทเทิร์นกางเกงทรงตรงสามารถดัดแปลงเป็นกางเกงทรงต่างๆ ได้

จุดมุ่งหมาย Expectations and Goals

เรียนรู้เทคนิคการวัดตัว  การคำนวณผ้า  การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ การเรียนรู้ตัดเย็บเสื้อเบื้องต้น การใช้จักร การสร้างแพทเทิร์นการปรับแบบและปรับขนาด  เพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ และสามารถทำแพทเทิร์นตัดเย็บกางเกงได้

30 Hrs. / 5 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นกางเกงมาตรฐาน
วิธีการวางแบบตัด / ตัดผ้า
ปฏิบัติการตัดเย็บผ้า