หลักสูตรเดรสขั้นพื้นฐาน D1 (Basic Dresses)

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดเดรส การทำคอ, แขนแบบต่างๆ และการตัดต่อเส้นตามแนวต่างๆ

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เรียนรู้วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บ การใช้จักร เทคนิคการวัดตัว การคำนวณผ้า การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ การทำแพทเทิร์นชุดเดรสพื้นฐาน เทคนิคการทำซับใน (Lining) การปรับแบบและปรับขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่และสามารถทำแพทเทิร์นตัดชุดเดรสได้ตามต้องการ

120 Hrs. / 20 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อกระโปรงติดกัน ชุดกระโปรงต่อใต้อก (Empire Stype) ฯลฯ
วิธีการวางแบบตัด / ตัดผ้า
ปฏิบัติการตัดเย็บผ้า

ผลงานนักเรียน Student Works