หลักสูตรเสื้อมาตรฐาน (Basic Blouses)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานการตัดเย็บที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างแพทเทิร์นขนาดมาตรฐาน เรียนจบแล้วนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง และได้รับใบรับรองเมื่อสำเร็จหลักสูตร

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

สามารถสร้างแพทเทิร์นเสื้อตามขนาดที่กำหนดให้ได้ เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการวัดตัวการปรับแบบและการตัดเย็บได้จริง

30 Hrs. / 30 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อขนาดมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นปกฮาวาย (Notched Collar), ปกบัว (Puritan Collar)
การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อขนาดมาตรฐาน
วิธีการวางแบบตัด / ตัดผ้า
ปฏิบัติการตัดเย็บผ้า

ผลงานนักเรียน Student works