หลักสูตรเสื้อมาตรฐาน (Basic Blouses)

รายละเอียด Description

เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ตัดเย็บ การใช้จักร การทำแพทเทิร์นเสื้อแยกแบบเป็นทรงต่างๆ

จุดมุ่งหมาย Expectations and Goals

เรียนรู้เทคนิคการวัดตัว, การคำนวณผ้า, การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ,  การทำแพทเทิร์น  การปรับแบบและขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่  และสามารถตัดเย็บเสื้อได้ตามต้องการ

30 Hrs. / 30 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อขนาดมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นปกฮาวาย(Notched Collar)  , ปกบัว(Puritan Collar)
การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อขนาดมาตรฐาน

วิธีการวางแบบตัด / ตัดผ้า
ปฏิบัติการตัดเย็บผ้า