หลักสูตร ชุดวิวาห์ – ราตรี (Wedding – Evening Gown Course)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เทคนิคการตัดเย็บชุดราตรีในยุคปัจจุบัน โดยคงไว้ซึ่งศาสตร์แห่งการแก้ไขแพทเทิร์นให้เหมาะสมพอดีกับรูปร่างของผู้สวมใส่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดเย็บชุดวิวาห์ราตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า 60 ปี ได้นำองค์ความรู้ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ มาถ่ายทอดสู่นักเรียน

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดวิวาห์ราตรีแบบ A-Line, Balloon, Trumpet, Godets and Empire เทคการทำ Draping, การเซาะลูกไม้ (Seaming Lace to Fabric, Seaming Lace to Lace)

150 Hrs. / 25 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นชุดราตรียาว Sheat , A Line ฯลฯ
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อเกาะอก, สอนวิธีการทำสุ่ม ฯลฯ
เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques

ผลงานนักเรียน (Student Works)