หลักสูตร ชุดวิวาห์-ราตรี (Wedding/Evening Gown)

รายละเอียด  Description

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เทคนิคการตัดเย็บชุดราตรีในยุคปัจจุบัน โดยคงไว้ซึ่งศาสตร์แห่งการแก้ไขแพทเทิร์นให้เหมาะสมพอดีกับรูปร่างของผู้สวมใส่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดเย็บชุดวิวาห์ราตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า 60 ปี และได้นำมาถ่ายทอดสู่นักเรียนพร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคใหม่ๆแก่นักเรียน

จุดมุ่งหมาย Expectations and Goals

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดวิวาห์ราตรีแบบ A-Line ,Balloon, Trumpet , Godets and Empire เทคการทำ Draping , การเซาะลูกไม้ (Seaming Lace to Fabric ,Seaming Lace to Lace)

150 Hrs. / 25 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นชุดราตรียาว Sheat , A Line ฯลฯ
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อเกาะอก ฯลฯ
สอนวิธีการทำสุ่ม
เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques