หลักสูตร ชุดไทยพระราชนิยมขั้นสูง (Royal Thai Traditional Dress)

รายละเอียด  Description

ชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทยไว้ทั้งสิ้น 8 แบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตั้งชื่อเรียกชุดต่างๆ จากพระตำหนักและพระที่นั่ง ได้แก่ ไทยเรือนต้น , ไทยจิตรลดา , ไทยอมรินทร์ , ไทยบรมพิมาน , ไทยจักรี , ไทยดุสิต , ไทยจักรพรรดิ และไทยศิวาลัย การตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูงตามประเพณีนิยมนี้ โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมามากกว่า 60 ปีโดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทย) นางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ. 2531 โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์  นาคหิรัญกนก  ซี่งดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดไทยว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และDraping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี

จุดมุ่งหมาย Expectations and Goals

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นเสื้อไทยแบบต่างๆ ,ผ้าถุงป้าย และ ผ้าจีบหน้านางเพื่อนำมาประกอบตัดเย็บเป็นชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ

150 Hrs. / 25 Days.

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นเสื้อไทยแบบต่างๆ ,ผ้าถุงป้าย และ ผ้าจีบหน้านางเพื่อนำมาประกอบตัดเย็บเป็นชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ

•          ลักษณะของชุดไทยพระราชนิยม

•          ชนิดของผ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บและวิธีคำนวณผ้า

•          ผ้าถุง

–           การสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงป้าย

–           การสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงจีบหน้านาง

–           การทำจีบชายพก 

•          เทคนิคการแยกเกล็ด  การทำผ้าจีบหน้านางแบบดั้งเดิม และ แบบประยุกต์

•          เทคนิคการปูผ้ารองในชนิดต่างๆ  

•          เทคนิคพิเศษการวางผ้าแบบดั้งเดิม  

•          ขั้นตอนการเย็บผ้าจีบหน้านาง  (Couture Sewing Techniques)

•          การจับเดรปหน้านาง บนหุ่น   (Draping Technique)

•          เทคนิคการเย็บประกบตัวนอก+ซับใน  (Lining )

•          เสื้อไทย 

–  การสร้างแพทเทิร์นเสื้อไม่มีแขน เสื้อไทยดุสิต(คอกระเช้า) เสื้อไทยจักรี(แขนนางชี

–  การสร้างแพทเทิร์นเสื้อมีแขน

              1. เสื้อมีแขน 4 ส่วน ติดซิปผ่าหลัง คอตั้ง – เสื้อไทยบรมพิมาน

                2. เสื้อมีแขน 4 ส่วน คอตั้งติดกระดุมผ่าหน้า – เสื้อไทยอัมรินทร์ ,ไทยจิตรลดา

– การสร้างแพทเทิร์นเสื้อมีแขน 3 ส่วน คอตั้ง – เสื้อไทยเรือนต้น                                        

•          เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นโครงแขนเสื้อไทยพิเศษ    

•          เทคนิคการปูผ้ากาว/ผ้ารองในเพื่อปรับเสริมให้เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่

•          การแยกแบบตัด และ เผื่อตะเข็บ

•          เทคนิคการวางผ้า

•          เทคนิคการเย็บเสื้อไทย