หลักสูตร ประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง (Full Course)

รายละเอียด Description

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญสามารถทำเสื้อผ้าได้และประยุกต์กับธุรกิจเสื้อผ้าได้ทุกประเภท เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อ, กระโปรง, กางเกง, เดรส, เสื้อสูท- เสื้อคลุมฤดูหนาว (Coat), ชุดวิวาห์ราตรี และชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูง โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมามากกว่า 60 ปี โดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทยและชุดราตรี) ในเวทีนางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ.2531 โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ซี่งดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดนี้ว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และ Draping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้ถูกนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของระพี จากรุ่นสู่รุ่น

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เรียนรู้เทคนิคการวัดตัว, เรียนรู้ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า, การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ, เทคนิคการทำเสื้อลูกไม้ (Seaming Lace To Lace & Seaming Lace To Fabric) การทำ Draping Techniques แบบต่างๆ, การทำแพทเทิร์นและตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงของเสื้อ, กระโปรง, กางเกง, เดรส, เสื้อสูท-เสื้อคลุมฤดูหนาว 2 ด้าน (Coat), ชุดวิวาห์ราตรี และชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูงตามประเพณีนิยม การปรับแบบและขนาด (Grading) เพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ และสามารถตัดเย็บ ได้ตามต้องการ

700 Hours.

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นกระโปรงมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นกางเกงมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นเดรส
การสร้างแทพเทิร์นชุดวิวาห์ – ราตรี
การสร้างแพทเทิร์นชุดไทย
เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques
เทคนิคการ Draping แบบต่างๆ

ผลงานนักเรียน (Student works)