หลักสูตร ประกาศนียบัตรการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง

รายละเอียด  Description

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญสามารถทำเสื้อผ้าได้และประยุกต์กับธุรกิจเสื้อผ้าได้ทุกประเภท เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อ,  กระโปรง, กางเกง, เดรส, เสื้อสูท- เสื้อคลุมฤดูหนาว(Coat) ,ชุดวิวาห์ราตรี  และชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูงตามประเพณีนิยม  โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมามากกว่า 60 ปีโดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทย  และชุดราตรี )นางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ. 2531 โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์  นาคหิรัญกนก  ซี่งดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดไทยว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และDraping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เรียนรู้เทคนิคการวัดตัว, เรียนรู้ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า, การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ, เทคนิคการทำเสื้อลูกไม้ (Seaming Lace To Lace & Seaming Lace To Fabric ) การทำ Draping
Techniques แบบต่างๆ,   การทำแพทเทิร์นและตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงของเสื้อ กระโปรง, กางเกง, เดรส, เสื้อสูท-เสื้อคลุมฤดูหนาว 2 ด้าน(Coat), ชุดวิวาห์ราตรี  และชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูงตามประเพณีนิยม   การปรับแบบและขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่  และสามารถตัดเย็บเสื้อได้ตามต้องการ

1440 Hrs.

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นกระโปรงมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นกางเกงมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นเดรส
การสร้างแทพเทิร์นชุดวิวาห์-ราตรี
การสร้างแพทเทิร์นชุดไทย
เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques
เทคนิคการ Draping Techniques แบบต่างๆ

ผลงานนักเรียน (Student works)