หลักสูตร ปักเลื่อม

รายละเอียด Description

งานปักและการปักเลื่อมนั้น ถือเป็นเทคนิคเชิงช่างที่ต้องอาศัยทักษะชั้นสูง โดย ครูลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ได้ประยุกต์จากการปักสไตล์ฝรั่งผสมผสานกับลวดลายไทย จนเกิดความวิจิตรงดงามตามแบบฉบับของระพี โดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทย) นางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ. 2531 โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์  นาคหิรัญกนก  ซี่งดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดไทยว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และDraping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี และเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้สร้างตำนานแห่งการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีของประเทศไทย

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปักเลื่อมไทยประยุกต์ และสามารถสร้างสรรค์ลวดลายปักตามต้นตำรับระพีได้

18 Hrs. / 3 Days

สอนการปักเลื่อมและลูกปัดเบื้องต้น

เรียนรู้ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุเพื่อนำมาประดิษฐ์ผลงาน

การออกแบบลายปักเบื้องต้น และ การลอกลายปักบนชิ้นงาน

รู้จักการออกแบบลายปักให้สวยงามเหมาะกับเสื้อผ้าแบบต่างๆ

การปักชุดราตรี ชุดแต่งงาน และ ชุดไทย

ผลงานนักเรียน Student works