หลักสูตร ปักเลื่อม (Hand Embroidery Course)

รายละเอียด Description

งานปักและการปักเลื่อมนั้น ถือเป็นเทคนิคเชิงช่างที่ต้องอาศัยทักษะชั้นสูง โดย ครูลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ได้ประยุกต์จากการปักสไตล์ฝรั่งผสมผสานกับลวดลายไทย จนเกิดความวิจิตรงดงามตามแบบฉบับของระพี โดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทย) นางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ. 2531 โดย คุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดไทยว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และ Draping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของระพี และเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของ อาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้สร้างตำนานแห่งการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีของประเทศไทย

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปักเลื่อมไทยประยุกต์ และสามารถสร้างสรรค์ลวดลายปัก ตามแบบฉบับของระพีได้ และสามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการ

18 Hrs. / 3 Days

สอนการปักเลื่อมและลูกปัดเบื้องต้น
เรียนรู้ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุเพื่อนำมาประดิษฐ์ผลงาน
การออกแบบลายปักเบื้องต้น และ การลอกลายปักบนชิ้นงาน
รู้จักการออกแบบลายปักให้สวยงามเหมาะกับเสื้อผ้าแบบต่างๆ
การปักชุดราตรี ชุดแต่งงาน และ ชุดไทย
สอนการปักเลื่อมและลูกปัดเบื้องต้น

ผลงานนักเรียน Student works