หลักสูตร สูท-โค้ท (Tailored Jacket & Coat Course)

การตัดเย็บและสร้างแบบเสื้อสูทเทเลอร์ (Tailor) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นเรื่องสูทสตรีโดยเฉพาะ มีเทคนิคพิเศษสำหรับสูทที่สามารถใส่ได้ 2 ด้าน และยังสามารถดัดแปลงเป็นเสื้อคลุมฤดูหนาว (Coat) ความประณีตและความสามารถในการปรับแก้ไขแบบแพทเทิร์นให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ ถือเป็นประเด็นสำคัญที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีมุ่งหวังสืบทอดความสามารถดังกล่าวให้แก่ผู้เรียนทุกท่าน

จุดมุ่งหมาย (Objectives and Goals)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบบแพทเทิร์นเสื้อสูทเทเลอร์ (Tailor) รวมถึงเสื้อคลุมฤดูหนาว (Coat) และสามารถปรับใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหารูปร่างของผู้สวมใส่ให้ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้น

120 Hrs. / 20 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อสูท
การสร้างแพทเทิร์นปกสูท การเจาะกระเป๋า การเจาะรังดุม
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อโค้ท
เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques

ผลงานนักเรียน Student works