หลักสูตร เดรสขั้นสูง D2 (Advanced Dresses Course)

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดเดรส โดยเน้นถึงการทำปกและกระโปรงในแบบที่ซับซ้อนตามแฟชั่น ทำให้เกิดชุดเดรสต่างๆหลากหลาย ผู้เรียนสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแพทเทิร์น โดยคำนึงถึงความน่าสนใจและแนวคิดที่แปลกใหม่เป็นสำคัญ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจตัดเย็บเสื้อผ้าในแนวทางใหม่แต่ยังคงมาตรฐานที่ดีของแพทเทิร์นไว้

จุดมุ่งหมาย (Objectives and Goals)

เรียนรู้เรื่องการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดเดรสเพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้มากขึ้นและ สามารถปรับใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหารูปร่างของผู้สวมใส่ได้

30 Hrs. / 5 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นปกฮาวาย (Notched Collar), ปกบัว (Puritan Collar)
การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อมาตรฐาน (แขนสั้น)
เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques

ผลงานนักเรียน (Student works)