หลักสูตร : การตัดเย็บกระโปรงทรงมาตรฐาน (Basic Skirt) 

รายละเอียด (Description)

เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ตัดเย็บ การใช้จักร การทำแพทเทิร์นแบบมาตรฐานเพื่อต่อยอดแยกแบบเป็นทรงต่างๆ 8 แบบ  1.ทรงตรง 2.ทรงสอบ 3.ทรงปลายบาน 4.ทรงทวิส 5.ทรงวงกลม 6.ทรงครึ่งวงกลม 7.ทรงเสี้ยววงกลม 8.ทรง 6 ชิ้น

จุดมุ่งหมาย (Expectations and Goals)

เรียนรู้เทคนิคการวัดตัว การคำนวณผ้า การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับแบบ การทำแพทเทิร์น การปรับแบบและขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ และสามารถทำแพทเทิร์นตัดเย็บกระโปรงได้ตามต้องการ

30 Hrs. / 5 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นกระโปรงขนาดมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นกระโปรงบานน้อย . กระโปรงจีบกระทบ ฯลฯ
วิธีการวางแบบตัด / ตัดผ้า
ปฏิบัติการตัดเย็บผ้า