หลักสูตร การตัดเย็บกระโปรงทรงมาตรฐาน (Basic Skirt Course) 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานการตัดเย็บที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างแพทเทิร์นขนาดมาตรฐาน เรียนจบแล้วนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง และได้รับใบรับรองเมื่อสำเร็จหลักสูตร

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

สามารถสร้างแพทเทิร์นกระโปรงตามขนาดที่กำหนดให้ได้ เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการวัดตัวการปรับแบบและการตัดเย็บได้จริง

30 Hrs. / 5 Days

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และการวัดขนาดตัว
ชนิดของตะเข็บและเทคนิคการใช้เครื่องเกาะเกี่ยว
การสร้างแพทเทิร์นกระโปรงขนาดมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นกระโปรงบานน้อย . กระโปรงจีบกระทบ ฯลฯ
วิธีการวางแบบตัด / ตัดผ้า
การปฏิบัติตัดเย็บผ้า

ผลงานนักเรียน (Student Works)