หลักสูตรคอร์เซท (Corset Course)

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ที่คุณประยูร ยงพันธุ์กุล ช่างภาพชื่อดังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สะดุดตาชุดคอร์เซทของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ทำให้อาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธ์ (ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี) ได้มีโอกาสตัดคอร์เซทให้กับนักแสดงและนางแบบผู้มีชื่อเสียงมากมาย จึงนับได้ว่าโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี เป็นที่ยอมรับในการสร้างแบบและตัดเย็บชุดคอร์เซทมากว่า 60 ปี และยังคงพัฒนาแบบตาม Trend และ Style

จุดมุ่งหมาย (Objectives and Goals)

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บคอร์เซท สามารถปรับใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหารูปร่างของผู้สวมใส่ให้ดูสมส่วนมากขึ้น

30 Hrs. / 5 Days

 เรียนรู้ชนิดของผ้าและอุปกรณ์สำหรับการทำเสื้อ Corset
 เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บและวิธีคำนวณผ้า
 วิธีการวัดตัวที่ถูกต้อง
 พื้นฐานการใช้อุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการเย็บผ้า
 การสร้างแพทเทิร์น – คอร์เซท
 ขั้นตอนการตัดเย็บ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ
สามารถตัดเย็บพร้อมสร้างแพทเทิร์นเสื้อ Corset ได้ 1 – 2 ตัว

ผลงานนักเรียน (Student works)