หลักสูตร Corset

รายละเอียด Description

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ที่คุณประยูร ยงพันธุ์กุล ช่างภาพชื่อดังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สะดุดตาชุดคอร์เซทของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ทำให้อาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธ์ (ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี) ได้มีโอกาสตัดคอร์เซทให้กับนักแสดงและนางแบบผู้มีชื่อเสียงมากมาย จึงนับได้ว่าโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี เป็นที่ยอมรับในการสร้างแบบและตัดเย็บชุดคอร์เซทมากว่า 60 ปี และยังคงพัฒนาแบบตาม Trend และStyle

จุดมุ่งหมาย (Expectations and Goals)

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บคอร์เซท สามารถปรับใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหารูปร่างของผู้สวมใส่ให้ดูสมส่วนมากขึ้น

30 Hrs. / 5 Days

 • เรียนรู้ชนิดของผ้าและอุปกรณ์สำหรับการทำเสื้อ  Corset

 • เรียนรู้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บและวิธีคำนวณผ้า

 • วิธีการวัดตัวที่ถูกต้อง

 • พื้นฐานการใช้อุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการเย็บผ้า

 • การสร้างแพทเทิร์น-คอร์เซท

 • ขั้นตอนการตัดเย็บ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ

Course Options :  สามารถตัดเย็บพร้อมสร้างแพทเทิร์นเสื้อ Corset ได้ 1 – 2 ตัว