Author: rapeeadmin

NEWS & EVENTS

งาน ทางสายไหม สายใยแห่งแพรพรรณ 30 Oct. 2020 ระพี 7 ทศวรรษ ฉลองครบ 70 ปี จัดแฟชั่นโชว์ความเป็นโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีระดับตำนาน ‘รู้อดีต อยู่กับปัจจุบัน และเปิดประตูไปสู่อนาคต’ แฟชั่นโชว์บอกเล่าประวัติศาสตร์ด้านแฟชั่นของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี 16 Mar. 2019 ครบรอบ 20 ปี นิตยสารแอล งานเปิดนิทรรศการ วงกลมและความเงียบ สำราญเชื้อพันธ์ มิติใหม่ MOCA 30 Mar. 2019